Tarieven & Voorwaarden

Dutch Music Barn is een particuliere instelling die zonder overheidssubsidies een bijdrage wil leveren aan de muzikale activiteiten in de regio. Wij verzorgen onder andere de volgende reguliere muzieklessen:

- Zang
- Dwarsfluit
- Stem Coaching

De lessen zijn toegankelijk voor alle leeftijden en spelniveaus, beginners t/m toelating vakopleidingen voor muziek. De lessen zullen, voor zover mogelijk, worden aangepast aan de wensen van de leerling. Voor de dwarsfluitlessen dient de leerling zelf over een instrument te beschikken. Om frustratie, teleurstelling en onnodige reparatiekosten te voorkomen, adviseren wij u de aanschaf of huur in overleg met de docent te doen.

De juiste leeftijd om met muziekles op een instrument te beginnen verschilt per instrument en kind. Het is belangrijk dat een kind al redelijk zelfstandig kan lezen wanneer hij/zij met instrumentale lessen gaat beginnen en wij adviseren dan meestal om met de lessen te starten vanaf groep 4, maar er zijn altijd uitzonderingen. Neemt u gerust contact op wanneer u hierover meer informatie wenst. 

Prijsstelling

De prijs van vaste lessen zijn gebaseerd op 38 lessen per jaar voor wekelijkse lessen en 21 lessen per jaar 2-wekelijkse lessen. Facturering geschiedt in 3 termijnen: september, december en maart. De betaling dient binnen 14 dagen na facturering contant of via de bank te worden voldaan.

Betaling voor losse lessen dient contant tijdens de les te worden gedaan tenzij van tevoren anders is overeengekomen.

Tarieven lessen zang, dwarsfluit en stem coaching

Wekelijkse of 2-wekelijkse lessen, gebaseerd op vaste lestijden en een jaarovereenkomst:

Leerlingen tot 21 jaar, vrij van btw 
- Wekelijks 30 minuten € 261,- per termijn (€ 20,61 per les)
- Wekelijks 60 minuten € 499,- per termijn (€ 39,39 per les)
- 2-Wekelijks 60 minuten € 276,- per termijn (€ 39,43 per les)

Leerlingen vanaf 21 jaar, inclusief 21 % btw 
- Wekelijks 30 minuten € 325,- per termijn (€ 25,66 per les)
- Wekelijks 60 minuten € 608,- per termijn (€ 48,- per les)
- 2-Wekelijks 60 minuten € 336,- per termijn (€ 48,- per les)

Losse lessen
- les van 30 minuten tot 21 jaar € 22,- 
- les van 60 minuten tot 21 jaar € 42,- 
- les van 30 minuten vanaf 21 jaar € 27,- 
- les van 60 minuten vanaf 21 jaar € 51,- 

Losse groepslessen vanaf 21 jaar per persoon
- l
es 2 personen van 60 minuten €26,-
- les 2 personen van 90 minuten €36,-
- les 3 personen van 60 minuten €21,- 
- les 3 personen van 90 minuten €31,-
- les 4-7 personen van 90 minuten €21,-

Vocaal Ensemble
- 12 lessen meerstemmig zingen 90 minuten vanaf 8 personen €108,-

Verhindering en beëindiging

In de basisschoolvakanties, regio Noord, en op feestdagen geef ik geen les.

Bij verhindering van de leerling wordt het lesgeld niet terugbetaald. Indien mogelijk, kan de les in dezelfde week worden ingehaald, of voor de 2-wekelijkse leerlingen binnen de termijn van twee weken, anders vervalt de les. Let op: inhalen lukt in de praktijk niet altijd! 

Verhindering graag uiterlijk een dag van tevoren melden, zodat ik eventueel nog iets kan schuiven in mijn rooster. 

Bij verhindering van mijn kant, wordt de les op een nader te bepalen tijdstip ingehaald. 

Mochten er meer dan 2 lessen uitvallen van mijn kant gedurende een seizoen van augustus t/m juli, dan zal terugbetaling plaatsvinden boven het aantal van 2 uitgevallen lessen. 

Voor leerlingen die losse lessen afspreken geldt dat een gemaakte lesafspraak moet worden betaald, tenzij deze minstens 24 uur van te voren geannuleerd wordt of van mijn kant verzet moet worden. 

Voor het opzeggen van de regelmatige lessen geldt één maand opzegtermijn.